top of page

Karo Tashi

Używam dwóch imion Karo (chrześcijańskie Karolina) i Tashi (buddyjskie). Oba imiona
reprezentują przeciwne krańce mojej duchowej ścieżki. Karoliną zostałam ochrzczona,
otrzymując wiarę, która została mi kulturowo narzucona. Imię Tashi przyjęłam świadomie,
wolontaryjnie wstępując na ścieżkę buddyjską.

Uważam, że progresywne przechodzenie ze stanu nieświadomości do uświadamiania
stanowi nierozłączną dynamikę ludzkiego życia,

a praktyka medytacji uważności wspiera nas
w duchowym przebudzeniu.

Urodziłam się w Warszawie w 1983 r.

Karo profil zielono_edited_edited.jpg

Od 21 roku życia podróżuję po świecie (Europa, UK, Ameryka Południowa, Nowa Zelandia),
w celu poszerzania wiedzy i gromadzeniu doświadczeń w holistycznym podejściu do
zdrowia. Na moim poznawczym szlaku próbowałam różnorakich metod terapeutycznych
między innymi: pracy z oddechem, hipnozy regresyjnej, świadomego ruchu, różnych form
Jogi, świadomego śnienia (lucid dreaming), metod pracy z traumą TRE (dr Berceli) oraz
terapii bezsenności CBT.


Po ukończeniu dyplomu z Psychologii na Edinburgh Napier University (Szkocja, 2010 r.),
dostałam się do świeckiej szkoły medytacji transformacyjnej „The Three Doors Academy”
założonej przez tybetańskiego Mistrza Tenzin Wangyal Rinpoche. Tam przeszłam trzyletni
trening i do dziś kontynuuję pogłębianie mojej praktyki pod bezpośrednim mentoringiem
dr Raven Lee. Obejrzyj rozmowę z Raven Lee o wtórnej traumie tutaj (wideo).

Po 5 latach praktyki medytacyjnej, samodzielnych odosobnieniach w szkockich górach, zostałam zachęcona do rozpoczęcia treningu
nauczycielskiego przez Fay Adams (współzałożycielkę Brytyjskiego Mindfulness Association). 
Obejrzyj mój wywiad z Fay Adams tutaj (wideo).

W ówczesnym czasie, metodą Mindfulness interesowało się coraz więcej osób, jednak znikoma liczba zainteresowanych ścieżką nauczycielską
miała za sobą wieloletnie d
oświadczenie praktyki medytacyjnej. Stowarzyszenie Mindfulness Association UK to organizacja międzynarodowa
dbająca o wysoki poziom szkoleń w Uk i na świecie. 

 

Akredytację nauczycielską Medytacji Mindfulness (medytacja uważności) odebrałam w 2017 r. w Szkocji. Moim bezpośrednim mentorem tej
formy medytacyjnej jest Vin Harris (współtwórca stowarzyszenia Mindfulness, autor programu magisterskiego Mindfulness & Compassion
na Aberdeen University).
 Posłuchaj mojej rozmowy z Vinem tutaj (podcast)


 

Od 2020 roku jestem również praktykiem terapeutycznego zastosowania Jogi Nidry w procesie kończenia akredytacji nauczycielskiej.

 

Pracuję z grupami oraz indywidualnie, szkoląc w efektywnym rozwijaniu rezyliencji, integracji procesów terapeutycznych, samoregulacji posttraumatycznej, oraz prewencji i rekonwalescencji wypaleń zawodowych i emocjonalnych, leczeniu bezsenności.

Przygotowuję psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów do pracy z pacjentem z miejsca życzliwej obecności (z ang. compassionate presence) oraz dbania o własne zasoby energetyczne.

blessings from Lama.jpg
karo people edinburgh.jpg
zoom kolo swiatło.jpg
bottom of page